Zwaanwijck

Ligging De buitenplaats staat aan de Klompweg nrs. 46 t/m 72 in Nigtevecht, gemeente Stichtse Vecht.

Luchtfoto van het huis

Ontstaan Het huidige huis stamt uit 1897 en staat op de plaats van een ouder huis.
Geschiedenis Er is mij bijna niets bekend over het eerste huis. Alleen dat het huis wit gepleister was en beschikte over een koetshuis en orangerie. Nadat het huis 65 jaar in bezit is geweest van de familie Brants, wisselt het iedere keer door verkoop van eigenaar.
Eind 19e eeuw was den heer Marinus Nicolaas de Pré eigenaar van het huis. Hij overleed in 1893 en liet zijn vrouw een indrukwekkend vermogen na. Zij schonk aan Nigtevecht in 1895 een monumentale drinkwaterpomp te zijner nagedachtenis.
In 1894 besluit weduwe Johanna Theunissen een nieuw huis te laten bouwen, dat "meer naar de eischen des tijds ingericht" zou zijn. De architect werd H.H. Hagedorn jr en de eerste steen werd in 1895 gelegd. Twee jaar later is het huis klaar en wordt ingewijd met een groot feest. Ook voor de bewoners van Nigtevecht. Lang heeft ze niet van haar nieuwe huis kunnen genieten, want twee jaar later, op 28 december 1899 streft ze, pas 49 jaar oud.

Omdat het echtpaar geen kinderen had, had ze testamentair bepaald, dat uit haar nalatenschap f. 1.400.000,- gebruikt moest worden voor de oprichting van de "De Pré-Theunissen Stichting". Tevens schenkt ze Zwaanwijck met toebehoren, waaronder rijtuigen en paarden, aan dezelfde Stichting. Deze Stichting kreeg tot doel het huisvesten van tenminste vijftien ongehuwde dames of weduwen.
In de jaren 70 van de vorige eeuw woonden nog maar 5 dames in het huis en werkten er 12 personeelsleden. Blijkbar voldeed de Stichting niet meer aan de eisen van de tijd en het stichtingsbestuur besluit het huis te verkopen.

Ht huis komt in handen van een projectontwikkelaar, die het achterstallige onderhoud wegwerkt en er 6 appartementen van maakt. Het interieur heeft zijn oorspronkelijke aanzien behouden: een hal met wit-marmeren trappen, deuren en betimmeringen van Cuba mahonie, kleurrijke glas-in-lood ramen, stucplafonds en in verschillende vertrekken en de muur- en/of plafond beschilderingen.
De prijs van de appartementen werd echter zo hoog, dat ze niet verkocht werden en het huis kwam in bezit van de hypotheekbank. Zwaanwijck stond een aantal jaren leeg, totdat een stichting, die zich bezig hield met ontwikkelingshulp belangstelling voor het huis had. Zwaanwijck werd aan deze Stichting verkocht en gedeeltelijk als kantoor ingericht. De Stichting ging echter al snel failliet en opnieuw kwam het huis in bezit van de hypotheekbank. Halverwege de jaren 80 van de 20e eeuw stond het huis nog steeds leeg.
In 1976 is het huis vrijgegeven door de Stichting Pré-Theunissen. Het huis werd opgedeeld in 6 appartementen, die alle 6 bewoond zijn.
Het landgoed is 7 ha groot en bestaat uit een park, dat aangelegd is een landschappelijke stijl. Men vindt er naast het buitenhuis, een flink koetshuis, een tuinmanswoning, een schaapskooi en een prieel.
Bewoners - 1718 Jan Pieter Oostwaard
1718 - Quirinus Brants
1735 - 1755 Mr. Johan Brants
1755 - 1775 Mr. Jan Brants
1775 - 1783 Jan Jacob Brants
1783 - 1788 Jonathan Jeremias Haverkamp (koop)
1788 - 1809 Nicolaas Jacobus Fabius (koop)
1809 - 1845 Jacobus Kramer jr. (koop)
1845 - 1854 Jan Jacob Bijsterus Heemskerk (koop)
1854 - 1861 Wouter van Dompselaar (koop)
1861 - 1879 Adrianus Hendrik Hagedoorn (koop)
1879 - 1893 Marinus Nicolaas de Pré, getrouwd met Johanna Theunissen (koop)
1893 - 1899 Johanna Theunissen
1899 - 1976 De Pré-Theunissen Stichting
1976 - 1980 Peter Beerents (koop)
1980 6 appartementen
Huidige doeleinden De huidige bestemming van het huis is mij niet bekend.
Opengesteld Het huis is niet toegankelijk.
Foto's Voorgevel van het huis Ingangspoort met huis op de achtergrond Zijgevel van het huis Entree van het huis
De trap boven Overzichtsfoto van de trap Woonkamer in één van de appartementen
Werkkamer in één van de huizen Tennisbaan en zwembad in tuin van het huis
Foto van Zwaanwijck van na 1888 Foto van Zwaanwijck bij de in gebruikname op 20-3-1897 Foto van mevr J. de Pre-Theunissen, eigenaresse van Zwaanwijck Prentbriefkaart van Zwaanwijck rond ca 1900
Bronnen Tekst: E. Munning Schmidt en A.J.A.M. Lisman, met tekeningen van Chr. Schut, Plaatsen aan de Vecht en de Angstel, Historische beschrijvingen en afbeeldingen van kastelen, buitenplaatsen, stads- en dorpsgezichten aan de Vecht van Zuilen tot Muiden, Alphen aan den Rijn, Canaletto, 1985, 262 blz, 2e druk
R.D.M. Wakker
Foto's 1 t/m 9: Funda
Foto's 10 t/m 13: uit eigen collectie