Weerdenburg

Ligging Aan het eind van de Weerdenburgselaan bij nr. 3 in Werkhoven.

Foto van het gebied waar het kasteel gestaan heeft (2017)

Andere benamingen Werdenborch
Ontstaan De oudste vermelding dateert van 1195; er is dan nog geen sprake van een kasteel.
Geschiedenis Catharine van Weerdenburg is de oudst bekende persoon met die achternaam. Zij trouwde met Ernst van Wulven, een zoon van Alferus van Wulven, die we in 1195 alals ministeriaal van de bisschop tegen komen. Catharine bracht het kasteel als bruidschat mee bij haar huwelijk of haar man Ernst liet het kasteel bouwen. Hierover is onzekerheid. Ersnt ging zich wel Van Weerdenburg noemen en in 1250 staat er ridder achter zijn naam.
In 1295 worden er twee stukken grond gewisseld en daarbij is een zekere Elias van Weerdenburg getuige: "Et Elie de Werdenberch, famuli, sigillis communitum. Et nos Giselbertus Goye et Elias de Werdenberch, famuli predicti".
Tot 1394 blijft het kasteel in bezit van de familie Van Weerdenburg. In laatst genoemde jaar wordt het landgoed in twee gelijke delen verdeeld tussen Johan van Zuylen en Aernt Spronck: "Die helft van den goede tot Werdenberch gelegen tot Werkonden, dair Johan van Zulen heren Stevens soen dat wederdeel af heeft".

De erfgenamen van Johan van Zuylen doen de helft van het goed in 1426 weer van de hand en daarna komt het geheel in bezit van Wouter Sproncssoen. Daarna erven zowel mannelijke als vrouwelijke leden uit de familie Spronck het goed Weerdenburg, tot in 1491. In dat jaar vindt er een overdracht plaats door Geertruyt Aernt Dericxzoonsdr van Weerdenburg aan Sanne Jacobsdr. Geertruyt was waarschijnlijk nog minderjarig, want in dezelfde acte wordt ook gesproken van haar voogd Florys van Jutfaes.
Sanne sterft in 1550 en het goed vererft op haar neef Jacop Gielisz. Hij doet een jaar later afstand van zijn rechten en Weerdenburg komt in bezit van Gerrit Jansz. In 1561 vindt er weer een opsplitsing plaats. Jan Jansz., een familielid van Gerrit, krijgt dan 'den vrijen eygendom van dat halve goet tot Weerdenborch gelegen in den karspel van Werconden, daer d ander heeft af toebehoirt joncfr. Maria Diericx dochter van Moutwuyck, Henrick Ruyschen huysfrouw, ende hout tesamen veertich mergen'.

Op de lijst van ridderhofsteden uit 1536 komt Weerdenburg niet voor. Het vermoeden bestaat, dat het kasteel in het begin van de 16e eeuw is afgebroken.
Het kasteelterrein is bewaard gebleven. Het kasteelterrein bestond in 1830 uit twee eilanden. Het kleinste was een eiland met een doorsnee van 30 m, omgeven door een gracht van 10 m breed. Hierop stond het kasteel. Door de ronde vorm van het eiland, wordt vermoed dat het kasteel ook een ronde vorm had en dan dateerde uit de 13e eeuw.
Op het andere eiland bevond zich de voorburcht. Het terrein was 50 bij 60 m groot en had in 1830 een gracht van 10 m breed. De voorburcht dateerde waarschijnlijk uit een latere periode en op dit terrein staat nu een boerderij.

Bewoners Catharine van Weerdenburg, getrouwd met Ernst van Wulven
1250 Ernst van Weerdenburg
ca 1294 Elias van Weerdenburg
- 1394 familie van Weerdenburg
1394 Johan van Zuylen en Aernt Spronck
1426 Wouter Sproncksoen
- 1491 familie Spronck
1491 - 1550 Sanne Jacobsdr.
1550 - 1551 Jacop Gielisz.
1551 Gerrit Jansz.
1561 Jan Jansz. en joncfr. Maria Diericx dochter van Moutwuyck

Huidige doeleinden Op de plek van de voorburcht staat nu een boerderij met de naam Weerdenburg, waarin overblijfselen van de voorburcht verwerkt zijn.
Op de plaats waar het kasteel vroeger gestaan heeft, is nu nog een omgracht rond eiland zichtbaar, dat zich naast de boerderij bevindt.
Opengesteld De boerderij en het kasteelterrein zijn niet toegankelijk.
Wel is het eiland goed zichtbaar vanaf de weg, aan de overkant van de oorspronkelijke gracht. Helaas is deze weg ook niet toegankelijk.
Foto's Er zijn geen afbeeldingen van het kasteel bekend.
Bronnen Tekst: B. Olde Meierink (redactie), Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht, Onder auspiciŽn van de Stichting Utrechtse kastelen, Utrecht, Matrijs, 1995, 596 pag.
Foto 1: Uit eigen collectie