Vredenhoff

Ligging Op de westelijke oever van de Vecht, ten noorden van Nieuwersluis.

Ansichtskaart van huis en theekoepel

Andere benaming 'Het landhuis van de heer Andries Pels', Vreeden Hoff
Ontstaan Het eerste huis op deze plaats werd gebouwd in de zeventiende eeuw.
Geschiedenis In 1749 wordt de buitenplaats verkocht door Angenita Bouwens, de weduwe van de Amsterdamse koopman Andries Pels aan Pieter Trip. Door Trip wordt de zeventiende eeuwse buitenplaats afgebroken en vervangen door een koetshuis/oranjerie.
Op een andere plek, iets verder van de weg af, laat hij het huidige huis bouwen. Dit huis heeft twee bouwlagen en per woonlaag vijf ramen en werd gebouwd in de Lodewijk XV-stijl. Bij de voordeurpartij vallen vooral de Ionische zuilen, de voluten en het ornamentwerk op.

Uit dezelfde periode stamt ook het schitterende toegangshek, dat het indrukwekkendste hek van alle buitenplaatsen langs de Vecht is. Het hek is geplaatst tussen twee hardstenen pijlers, die bekroond zijn door fraaie ornamenten, die op vazen lijken. In de twee helften van het hek, is de naam van het huis verwerkt. Helaas is de naam van de ontwerper niet bekend. Wel is bekend dat Constantinus Lautenschläger uit Mainz, die van beroep stempelharder bij De Munt in Utrecht was, het hek geplaatst heeft. De totale kosten voor dit fraaie hek bedroeg een ton gouds!

De architect van het huis was de Amsterdamse bouwmeester Jean Coulon (1678 - 1760). Het park bij het huis werd in de negentiende eeuw aangelegd in landschapsstijl.
In 1776 werd aan de buitenplaats een theekoepel toegevoegd. Deze theekoepel is achtkantig met een ronde koepel, gekroond door een vaasornament. De eerste steen van deze koepel werd gelegd door Justina Huydecoper, een nichtje van Pieter Trip. Vroeger had elke buitenplaats zijn eigen theekoepel, maar door de minder massieve bouw dan de buitenplaatsen, hadden weer en wind er eerder vat op, waardoor er in de loop van de tijd vele verdwenen.

In 1836 wordt het huis gekocht door Abraham Bierens, die eigenaar is van de ernaast gelegen buitenplaats Middenhoek. Een half jaar later sterft hij en een gedeelte van Vredenhoff wordt door zijn weduwe bij Middenhoek getrokken. De twee huizen zijn daarna niet in één hand gebleven.
Tussen 1906 en 1909 werd het huis gerestaureerd en gemoderniseerd en werd aan de linker zijde een serre toegevoegd.

In 1927 kwam Vredenhoff in bezit van B.H. Blankenberg, die het in stijl bewoonde. In 1934 werden achter het huis drie zandstenen tuinvazen geplaatst, die afkomstig waren van het Dijksterhuis te Pieterburen in Groningen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is het huis een tijd in gebruik geweest als ontspanningscentrum van de Kommandantur van de Kriegsmarine.
Nadat de heer B.H. Blankenberg in 1966 op 87-jarige leeftijd overleden was, werd de buitenplaats te koop aangeboden voor f. 1.250.000,-! De voorwaarde bij de koop was dat het aanzien van het landgoed behouden moest blijven. In augustus van dat jaar kreeg het huis al een nieuwe eigenaar, maar bleef vervolgens tot 1973 leeg staan. In laatstgenoemde jaar kwam het weer in bezit van een nieuwe particuliere eigenaar, de heer A.J.A.M. Lisman.
Bewoners - 1749 Angenita Bouwens, de weduwe van Andries Pels
1749 - 1786 Pieter Trip
1836 Abraham Bierens
1927 - 1966 B.H. Blankenberg
1973 A.J.A.M. Lisman
Huidige doeleinden Het huis is bewoond.
Opengesteld Het huis is niet te bezichtigen. Het is wel goed zichtbaar vanaf de Rijksstraatweg.
Foto's foto van de voorkant foto van het toegangshek Oude afbeelding van het toegangshek
Gravure van het huis door A. Rademaker uit ca. 1791 Tekening van het huis door P.J. Lutgers uit 1836 Tekening door D. Stoopendaal (in
Bronnen Tekst: Gids voor Nederlandsche Kastelen en Buitenplaatsen, Allert de Lange, Amsterdam, 1966
Historische buitenplaatsen in particulier bezit, 1991
P. Terlouw, De Vecht een stroom van verhalen, 1972
Foto 1-3: uit eigen collectie
Afb. 1: Wandelingen door Nederland (*)
Afb. 2: Abraham Rademaker, De Vechtstroom van Utrecht tot Muiden, verheerlijkt door Honderd Gezichten, 1791
Afb. 3: P.J. Lutgers, Gezigten aan de rivier de Vecht, 1836/1979
Afb. 4: Dr. R. van Lutterveld, De buitenplaatsen aan de Vecht, Lochem, 1948