Vollenhoven

Ligging Ten zuiden van de Bilt, rechts van de weg van de Bilt naar Zeist.

Ansichtskaart van het fraaie landhuis

Ontstaan Van oorsprong was Vollenhoven een uithof van het klooster Oostbroek. In 1651 werd het door het klooster verkocht aan Gerard van Reede van Nederhorst.
Geschiedenis Gedurende de periode dat Vollenhoven een uithof was van het klooster Oostbroek was het huis niet meer dan een boerderij. Nadat het in particulier bezit was overgegaan, kwam hier verandering in. Toch kunnen we niet met zekerheid zeggen wanneer de boerderij werd vervangen door of uitgebreid werd tot een landhuis.
Voor 1630 is Vollenhoven in bezit gekomen van de familie Van Reede van Nederhorst. Vervolgens wordt door hen de "Wthoff ende het goedt Vollenhoven, met de landerijen en het getimmmer" in 1651 verkocht aan Peter Wttenbogaart. Hij is rentmeester van het Catharijneconvent in Utrecht.

Via vererving komt het huis in eigendom van de familie Van der Meijden. Johanna Leonarda van der Meijden, die weduwe is van Abraham Blanche, maakt het huis via een legaat over aan de familie Ouwens. Het huis komt dan in bezit van Mr. Nicolaas Ouwens. Na zijn overlijden verkopen zijn kinderen het huis in 1774. Pas dan kunnen we met zekerheid zeggen, dat het gebouw meer was dan een boerderij.
In laatst genoemde jaar komt het huis in bezit van Willem René baron van Tuyll van Serooskerken, een broer van Belle van Zuylen. Hij was gehuwd met Johanna Fagel. Het huis bestaat dan uit twee verdiepingen en een fraaie tuin. Drie jaar later wordt door de Franse architect M. de Malhortie een ontwerp gemaakt voor een nieuw huis, maar het is niet duidelijk in hoeverre dit ontwerp ook uitgevoerd is. In 1792 verkoopt Willem René het huis aan Gerard Munter, die schepen van Amsterdam is geweest. Lang blijft Gerard niet de eigenaar van het huis, want in 1800 verkoopt hij het huis al weer.
De nieuwe eigenaar wordt Pieter de Smeth, wiens vader eigenaar was van het nabijgelegen Beerschoten. Hij laat een nieuw huis bouwen, inclusief een aantal bijgebouwen, zoals een koetshuis, een oranjerie en een ijskelder. Ook liet hij een nieuw park ontwerpen en aanleggen. In 1806 is hij eigenaar van een groot gronggebied door de aankoop van de hofstede Den Eyck en het erven van Beerschoten van zijn vader. Erg lang plezier heeft hij er niet van, want in 1810 sterft hij.
Via een openbare veiling komt Vollenhoven in bezit van Jan Willem van Loon, die het 5 jaar later al weer doorverkoopt aan Anthony Luden, die tot 1827 eigenaar is.
In dat jaar wordt het gekocht door G.A.G.Ph. baron van der Capellen van Berkenwoude, voormalig gouverneur-generaal van Indië. 20 jaar later raakte Van der Capellen tijdens de Februarirevolutie in Parijs aan het hoofd gewond, aan welke blessure hij zou overlijden.
Na zijn dood wordt Vollenhoven in negen stukken verdeeld en geveild. Drie delen daarvan, bestaande uit o.a. Vollenhoven, Den Eyck en twee woningen bij de koepel worden voor f. 95.300,- gekocht door Jan Jacob Kluppel. In deze veiligsacte wordt voor de eerste keer gesproken over een theekoepel. Men weet echter niet waar deze gestaan heeft, maar vermoedt dat de huidige theekoepel bij de Bloemberg, uit het begin van de 20e eeuw, de opvolger is van de genoemde theekoepel.
Vrij lange tijd blijft Vollenhoven in bezit van de familie Kluppel, pas na het overlijden van de schoondochter van J.J. Kluppel in 1922, wordt het huis weer geveild. De buitenplaast werd toen gekocht door de heer M. van Marwijk Kooy, die een groot aantal moderniseringen uitvoerde, zoals het aanbrengen van centrale verwarming. Het huis wordt nu nog steeds bewoond door de familie van Marwijk Kooy.
Bewoners voor 1630 - 1651 Gerard van Reede van Nederhorst
1651 Peter Wttenbogaert
Catharina Wttenbogaart, getrouwd met Mr. Leonard van der Meijden
Johanna Leonarda van der Meijden, getrouwd met Abraham Blanche
- 1774 erven Mr. Nicolaas Ouwens
1774 - 1792 Willem René baron van Tuyll van Serooskerken, getrouwd met Johanna Fagel
1792 - 1800 Gerard Munter, schepen van Amsterdam
1800 - 1810 Pieter de Smeth
1810 - 1815 Jan Willem van Loon
1815 - 1827 Anthony Luden
1827 - 1848 G.A.G.Ph. baron van der Capellen van Berkenwoude
1848 de heer J.J. Kluppel
- 1922 familie Kluppel
1922 de heer M. van Marwijk Kooy
Huidige doeleinden Het huis wordt bewoond.
Opengesteld Het huis is niet toegankelijk.
De tuin en park zijn één keer in het jaar gedurende drie dagen toegankelijk. In juni worden namelijk tuindagen georganiseerd. (INFO)
Foto's Tekening het huis uit 1830
Bronnen Tekst: J.W.H. Meijer, Kleine Historie van de Bilt en Bilthoven, Uitg. Reinders, Bunnik, 1995
Foto 1: Uit eigen collectie
Afb. 1: J.W.H. Meijer, Kleine Historie van de Bilt en Bilthoven, Uitg. Reinders, Bunnik, 1995