Vegtlust

Ligging De buitenplaats staat aan het Oud Over nr. 3 in Loenen aan de Vecht, gemeente Stichtse Vecht.

Tekening van het huis door P.J. Lutgers uit 1836

Ontstaan Het huis stamt uit de 18e eeuw.
Geschiedenis In 1738 komt Boudewijn Ploos van Amstel, getrouwd met Geertruij Grim in bezit van Vegtlust. het huis wordt omschreven als: "Heerenhuizinge en hofstede genaamd Vegtlust, met getimmerde, bepoting en beplanting, met het land daarachter, groot 15 morgen en 2 roeden waaronder 700 roeden veenland, staande en gelegen in het gerecht Loosdrecht en Loenderveen". Drie jaar later koopt hij het ernaast gelegen Hellingrust bij. Als hij in 1758 sterft blijft het huis in bezit van zijn weduwe. In 1763 besluit zij Vegtlust over te dragen aan haar neef Johannes de Witt, die de enige zoon is van haar broer Jan Grim Coenraadszn. Johannes heeft als achternaam "de Witt" van zijn moeder Hillegonda de Wit. Als Geertruij Grim in 1769 sterft staat ook in haar testament vermeld, dat Johannes het huis van haar erft. De waarde van het huis wordt dan getaxeerd op 13.885 gulden.

In 1827 wordt Joannes Willem van Reenen eigenaar van Vegtlust. Hij breidt het landgoed uit door de aankoop van de buitenplaatsen Bijdorp, Geestevecht (of Schoonoord) en Langgewenst (of Vecht en Dijk) en de boerderij Almeer. Hierbij werden de huizen Geestevecht en Langgewenst evenals de boerderij Almeer afgebroken. Vegtlust krijgt nu de beschikking over een theekoepel, die waarschijnlijk bij Geestevecht hoorde. Op het landgoed wordt door de heer Van Reenen opdracht gegeven een fraai park aan te leggen.
Na het overlijden van Joannes Willem 1852, bleef zijn weduwe Catharina Geertruij van Appel tot haar dood in 1864 in het huis wonen. Het landgoed vererfde toen op hun zoon Gerlach Cornelis Joannes van Reenen van Lexmond. Voor het onderhoud van het park waren in die tijd acht man personeel in dienst en een hoofdtuinbaas. Hij en zijn vrouw lieten een grafkelder op het terrein bouwen, waarin zij beiden werden bijgezet.

De familie Van Reenen kunnen we wel beschouwen als een buitenplaatsen-verzamelaar. Ze waren korter of langer eigenaar van de volgende huizen: Huntum of Sluisnae in Nieuwersluis, Vreeden Hoff, Nieuwerhoek, Oud Over, Bosch en Vecht, Driehoven (verder geen informatie over, KBR) en Kalorama.
Gerlach Cornelis Joannes van Reenen van Lexmond noemde zich Van Reenen van Lexmond, omdat hij de ambachtsheerlijkheid van Lexmond had gekocht van Jhr. A.H. Clifford van Over Holland.

Bij Oud-Over staat een beeld, dat in elk geval tot 1944 bij Vegtlust stond. Het is een houten Mercuriusbeeld met een staf met twee slangen in de ene hand en een geldbeurs in de opgeheven andere hand. Het lijkt van Italiaanse makelij en stamt mogelijk uit de 16e eeuw. Het beeld stond op een twee meter hoge sokkel en is zelf ca 3 meter hoog. In of na 1944 is het van zijn sokkel gevallen en heeft lang op de zolder gelegen van Oud-Over. In 1982 werd het gerestaureerd.

Tussen 1925 en 1928 verdween het fraaie park, doordat 3 houthandelaren eigenaar waren geworden van Vegtlust, en de bomen gebruikten voor de houthandel. In 1928 koopt architect Houtzagers de buitenplaats van hen en hield er paarden en was in het bezit van fraaie collectie rijtuigen.
In 1978 wordt het geheel gekocht door de firma Van Kooten, die het na enkele jaren opdeeld in 6 appartementen.
Bewoners ca 1710 Jan Arentsen
- 1737 Harmen van Broyel
1738 - 1758 Boudewijn Ploos van Amstel en zijn echtgenote Geertruij Grim
1758 - 1763 Geertruij Grim
1763 - 1764 Joannes de Witt
1764 Cornelia Maria van der Port, weduwe van Louis Fremijn (koop, f. 13500)
- 1814 Hendrina Fremijn
1814 - 1827 Mr. Gerlach Cornelis Joannes van Reenen
1827 - 1852 Mr. Joannes Willem van Reenen
1852 - 1864 Catharina Geertruij van Appel, weduwe van voorgaande
1869 - 1901 Gerlach Cornelis Joannes van Reenen van Lexmond
1901 - 1915 Berber Johanna Petronella Maria Schoon, weduwe van voorgaande
1915 - 1920 Jacobus Hendrikus Cornelis van Reenen van Lexmond
1920 - 1925 Dr. Wouter Holleman (koop f. 145000)
1925 - 1928 Jacob de Kivit, Thomas en Wijnand de Rijk, houthandelaren (koop, f. 54000)
1928 - 1944 Petrus Johannes Houtzagers (koop, f. 65000)
1944 - 1953 Erven Houtzagers
1953 - 1956 Mr. Stephanus Werenfridius van der Meer (koop f. 100000)
1956 - Emile Hendrik Klaassens (schrijfmachinefabriek)
- 1978 de heer Schram (jongenskostschool)
1978 - 1981 Fa. van Kooten, aannemersbedrijf
1981 opgedeeld in 6 appartementen
Huidige doeleinden Het huis is nu opgedeeld in 6 appartementen voor bewoning.
Opengesteld Het huis is niet toegankelijk.
Foto's
Bronnen Tekst: E. Munning Schmidt en A.J.A.M. Lisman, met tekeningen van Chr. Schut, Plaatsen aan de Vecht en de Angstel, Historische beschrijvingen en afbeeldingen van kastelen, buitenplaatsen, stads- en dorpsgezichten aan de Vecht van Zuilen tot Muiden, Alphen aan den Rijn, Canaletto, 1985, 262 blz, 2e druk
de heer J.K. Ploos van Amstel
Afb. 1: P.J. Lutgers, Gezigten aan de rivier de Vecht, 1836/1979