Renswoude

Ligging Iets ten oosten van het dorp Renswoude.

Foto van de voorkant het kasteel

Andere benamingen Borchwal
Ontstaan Het kasteel werd gebouwd tussen 1350 en 1375.
Geschiedenis In 1536 wordt Renswoude erkend als ridderhofstad.
In 1623 is het kasteel al vervallen als Johan van Reede de eigenaar wordt. Deze gereformeerde kasteelheer vindt een kerk belangrijker dan de herbouw van zijn eigen kasteel. Het huis op zijn landgoed waar protestantse samenkomsten werden gehouden, was te klein geworden. Hij krijgt toestemming om vlakbij het kasteel een eigen kerk te bouwen. Deze fraaie koepelkerk wordt in 1641 in gebruik genomen. Vervolgens laat Johan van Reede in 1654 het oude slot afbreken en het nieuwe, huidige kasteel bouwen. Het kasteel werd waarschijnlijk gebouwd door de Utrechtse bouwmeesters Gijsbert Theunisz. van Vianen en Pieter Jansz. van Cooten.
Het kasteelpark ontwikkelde zich vanaf die tijd langzaam in een Barokpark met een rechtlijnig lanenpatroon.
In 1682 wordt Johan opgevolgd door zijn derde zoon, Frederik Adriaan. Hij was getrouwd met Maria Duyst van Voorhout. Tijdens de afwezigheid van haar man liet zij het nu nog bestaande Grand Canal graven tegenover de kasteellaan. Hierdoor werden veel werklozen aan werk geholpen. Maar het was vooral bedoeld als verrassing voor haar man, want hij had een grote bewondering voor Versailles. En zo'n langgerekte vijver hoorde thuis in de Franse tuinaanleg van die tijd.
In de loop van de negentiende eeuw werd het park gemoderniseerd in de Engelse landschapsstijl.
Sinds 1968 is het kasteel ondergebracht in de familiestichting Taets van Amerongen. Het park werd overgedragen aan de Stichting Het Utrechts Landschap.
Op 28 november 1985 ging de zolderverdieping in vlammen op. Ook de drie bovenlagen van de toren en het gedeelte waar zich de eetkamer bevond, moesten het ontgelden. De brand had een schade van miljoenen veroorzaakt. Al de volgende dag begon men met het oprichten van steigers. Dit werd bereikt door de voortvarendheid van de toenmalige eigenaar, baron J.J.C. Taets van Amerongen. Ondertussen is het kasteel weer volledig gerestaureerd. Deze baron is op 16 juni 2009 overleden.
Het hoofdgebouw bestaat uit twee grote dwarshuizen, die evenwijzig tegen elkaar aan liggen. In feite is het huis maar twee kamers diep, maar de midden- en hoektorens geven het een kasteelachtige aanzien.
Bewoners 1346 Jan van Arkel koopt Rijnswoude van de burgers van Rhenen
1346 - 1347 broer Robert van Arkel
1363 Robert van Arkel (bastaardzoon, bouwer 1e kasteel)
Johan van den Bosch (bastaardbroer)
Jan van Rhynestein (bastaardzoon van Jan van Arkel)
1381 Claes Oem
1383 Claes van Sevender, getr. met Machteld van Ijzendoorn
1414 - 1417 Willem van Zevender
1417 Arnolda van Zevender
1423 zoon getr. met Margarethe Taets van Amerongen
1459 Gerrit van Kuilenburg (zoon)
- 1502 Dirk van Kuilenburg (zoon)
1502 Willem van Kuilenburg (oom)
1516 - 1523 Gerrit van Kuilenburg (minderjarige zoon)
1523 - 1558 Johan van Kuilenburg, getr. met Agatah van Coulster (broer)
1558 - 1609 Margriet van Kuilenburg, getr. met Philips van Hamale
1609 - 1623 Philips van Hamale (kleinzoon)
1623 Johan van Reede
1682 Frederik Adriaan van Reede
1754 geslacht Taets van Amerongen
1766 Gerard Maximiliaan Taets van Amerongen van Renswoude
1802 Joost Gerard Godard Taets van Amerongen van Renswoude
1850 Maximiliaan Jacob Leonard Taets van Amerongen
1902 Jan Karel Taets van Amerongen van Renswoude
1922 Maximiliaan Jacob Leonard Taets van Amerongen van Renswoude
1968 ondergebracht in de Stichting Beheer Kasteel Renswoude
kasteel opgedeeld in apartementen
- 16 juni 2009 één der bewoners: Baron J.J.C. Taets van Amerongen (tak Woudenberg)
2009 erfgenamen bovengenoemde Baron 1623 Johan van Reede, bouwt tweede kasteel Frederik Adriaan van Reede, getr maria duyst (zij 92 jaar) Maria Jacoba Pijnsen van der Aa
Huidige doeleinden Het kasteel wordt bewoond.
Opengesteld Voor groepen is het kasteel op aanvraag te bezichtigen
Het park van ongeveer 38 ha. is een vrij toegankelijk wandelgebied.
Foto's Ansichtskaart van het kasteel ansichtskaart van het kasteel Foto van de achterkant van het kasteel Foto vanuit de tuin rond het kasteel
Foto van de voorzijde van het kasteel Foto van de voorzijde van het kasteel Foto van de ingang van het kasteel Foto van de achterzijde van het kasteel
Foto van de achterzijde van het kasteel Oude tekening van Jan de Beijer uit 1749 Schilderij van Frederik A. van Reede (1659-1738) door A. van Heusden
Bronnen Tekst: Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht
De heer A. Met
Kranteartikel van begin jaren 90
Foto 2 en 3: uit eigen collectie
Foto 1 en 4: Peter van der Wielen
Foto 5 en 6: Elbert van Klaveren
Foto 7 t/m 10: Mieke van Nellen
Afb. 1: boek: Provincie Utrecht, 1966
Afb. 2: Geschiedenis van de Provincie Utrecht, deel 2