Pijnenburg

Ligging Ten westen van de weg van Utrecht naar Baarn, in de gemeente Soest; grenst aan de gronden van Paleis Soestdijk.

Foto van de buitenplaats

Ontstaan Het huis is ontstaan in 1647 naar ontwerp van Philippus Vingboons. De oudste vermelding van de naam Pijnenborch dateert van 1606.
Het is niet te zeggen of dit huis nog een Middeleeuwse voorganger heeft gehad, hoewel de naam Pijnenburg voorkomt in het atlas van G. Blaeu. Ook in andere boeken schijnt de naam Pijnenburg in n adem genoemd te worden met andere Middeleeuwse kastelen.
Geschiedenis Het huis werd gebouwd in opdracht van mevrouw Sara de Wael, weduwe van Jacob Jacobsz Hinlopen, schepen van de stad Amsterdam.
In de 17e en 18e eeuw is het huis vaak van eigenaar gewisseld. Bij het huis hoorde o.a. het recht op twee kerkbanken in de Nederlands-Hervormde Kerk van Lage Vuursche.
Zo komt het huis door koop in 1720 in eigendom bij Everard van Harscamp, die secretaris van de stad Utrecht is. In de honderd haar die daarop volgt, is het huis eigendom van 8 verschillende eigenaren.

Eind 1823 wordt de heer de Wilde eigenaar van het landgoed, door het te kopen van de heer Rozerik. Hij is rentenier en geeft in 1835 archirect Homan opdracht een ontwerp te maken voor de verbouwing en uitbreiding van de 17e eeuwse buitenplaats. Bij deze verbouwing wordt aan de voorzijde het huis uitgebreid met een nieuwe aanbouw en het interieur inclusief het dak volledig vernieuwd. Daarnaast geeft hij opdracht het achterliggende park geheel te voorzien van een nieuwe aanleg. Het ontwerp hiervoor werd gemaakt door Hendrik van Lunteren. daarnaast leit hij een koetsierswoning bouwen en 6 boerderijen, die hij naar zijn kinderen vernoemde.
Hij blijft hier wonen, tot hij het huis en het noordelijke deel in 1860 verkoopt aan Herman Albert Insinger. Na zijn dood in 1865 wordt ook het andere deel aan deze heer Insinger verkocht. In deze familie is het huis altijd gebleven.

In 1911, na de dood van Herman Albert, wordt diens kleinzoon, de heer Edmond Herman Deodatus Insinger eigenaar, die het huis in 1913/4 laat verbouwen en moderniseren. Het huis wordt comfortabeler ingerichten er wordt veel op het landgoed gemoderniseerd, zoals het grotendeels verharden van de wegen. Ook komt er een nieuw koetshuis en naar verluidt is Pijnenburg het grootste landgoed dat nog in particuliere handen is.
Bewoners 1647 mevrouw Sara de Wael, weduwe van Jacob Jacobsz Hinlopen
- 1824 de heer Rozerik
1824 - 1860 de heer de Wilde
1860 de heer H.A. Insinger
1911 de heer E.H.D. Insinger
Huidige doeleinden Het huis is bewoond. Bij het huis is een fraai bos.
Opengesteld Het huis is niet toegankelijk. Het bos bij het huis wel.
Foto's
Bronnen Tekst: Kastelenboek Provincie Utrecht, 1975
H. Lgers en M. Kruidenier, Soest, geschiedenis en architectuur, Uitgeverij Kerckebosch, Utrecht/Zeist, 2006, 336 blz.
Foto 1: historische buitenplaatsen in particulier bezit, 1991