Oostervecht

Ligging Deze buitenplaats stond bij Loenen aan de Vecht, gemeente Stichtse Vecht. Een deel van het oorspronkelijke terrein behoort nu bij Terra Nova, een in het begin van de 20e eeuw gebouwd huis.

Gravure van het huis door A. Rademaker uit ca. 1791

Ontstaan Het huis werd al in de tweede helft van de zeventiende eeuw gebouwd.
Geschiedenis In 1710 wordt als eigenaar van dit buiten Isaac Simkinson genoemd, die samen met Pieter Balde (een broer van Jean Balde van Wallestein) een rederij bezat.
Het huis stond tegenover Wester Klip.

Na nog geen 200 jaar bestaan te hebben, werd de buitenplaats in 1836 gesloopt.
Bewoners 1710 Isaac Simkinson
Huidige doeleinden Van het huis is niets meer terug te vinden. Een deel van het oorspronkelijke terrein behoort nu bij Terra Nova.
Opengesteld Het huis en de tuin van Terra Nova zijn niet toegankelijk.
Foto's Tekening van het huis door P.J. Lutgers uit 1836
Bronnen Tekst: Historische buitenplaatsen in particulier bezit, 1991
E. Munning Schmidt, Plaatsen aan de Vecht en de Angstel, 1985
Afb. 1: Abraham Rademaker, De Vechtstroom van Utrecht tot Muiden, verheerlijkt door Honderd Gezichten, 1791
Afb. 2: P.J. Lutgers, Gezigten aan de rivier de Vecht, 1836/1979