Molenstein

Ligging Molenstein is gelegen tegenover Leeuwenburg, Langbroekerdijk 34 in de gemeente Driebergen.

Foto van de restanten van het kasteel

Ontstaan De naam Molenstein komen we voor de eerste keer rond 1609 tegen.
Geschiedenis Al in de 15e eeuw was de familie Van Zuylen van Nijevelt eigenaar van de grond waarop Molenstein later werd gebouwd. In de vroeg-17e-eeuwse lijst van ridderhofsteden wordt het huis genoemd als een lusthuis van de familie Van Zuylen van Nijevelt. Vrij snel daarna kwam het in bezit van de familie Van Reede.
Catharina van Merveldt, was na het overlijden van haar eerste man, Bartholomeus de Wael, in 1610 getrouwd met Frederik van Reede van Amerongen. Een jaar later sterft Frederik en in 1615 trekt Catharina zich terug op 'Muelensteyn te Nederlangbrouck'.
Na haar overlijden vererft Molenstein op haar zoon uit haar eerste huwelijk en wordt bij het bezit van Moersbergen gevoegd. Eťn van de eigenaren van Moersbergen, Johan Gerard van Oostrum, gaat onder invloed van pater Theodorus van Reede, over tot het katholicisme en Molenstein wordt dan een tijd als schuilkapel gebruikt (tot 1672).
Na 1672 komt de eigenaar van Moersbergen in financiŽle problemen en is genoodzaakt het huis te verkopen en kwam het achtereenvolgens in bezit van de eigenaren van Hinderstein en van Hardenbroek.
In 1821 komt Molenbroek tenslotte in bezit van de eigenaren van Leeuwenburg toen A.J. de Beaufort de nieuwe eigenaar werd. In de verkoopacte wordt het beschreven als 'een huis genaamd Molenstein met drie daggelderswoningen onder ťťn dak, benevens een hofstede'.
Oorspronkelijk bestond Molenstein uit twee kleine rechthoekige woonblokken met trapgevels en een achtkantig torentje. Op een afbeelding uit 1760 zien we een gebouw dat veel lijkt op het huidige, hoewel deze dateert van 1865. In dat jaar werd het door de toenmalige eigenaar verbouwd of herbouwd in neo-gotische stijl.
Het gebouwtje staat waarschijnlijk op de funderingen van een ouder huis of een gedeelte daarvan.
Molenstein is nu al 150 jaar in het bezit van de familie de Beaufort. Inmiddels zijn er vergevorderde†voorbereidingen voor een grondige restauratie. Het Nationaal Restauratiefonds is hierbij zeer behulpzaam door middel van financiŽle steun uit het revolving fund. Na de restauratie zal het weer bewoond worden door de eigenaar. Deze restauratie was in januari 2007 in volle gang.
Bewoners 1615 Catharina van Merveldt
familie De Wael
ca 1675 heer van Hardenbroek
vanaf ca 1850 familie de Beaufort
Huidige doeleinden Het huis staat leeg, maar is niet te koop, zoals eerder op mijn site stond!!
Opengesteld Het huis is niet toegankelijk.
Foto's Foto van de dienstwoning
Bronnen Tekst: Internetsite van de Monumentenlijst van de Gemeente Driebergen.
Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht, 1995
Mw. J.W.F. de Beaufort
Foto 1: Peter van der Wielen
Foto 2: Gemeente Driebergen