Leeuwenburg (Maarssen)

Ligging Leeuwenburg ligt ten noorden van Maarsen-Dorp, Zandpad 24, langs de rechteroever van de Vecht.

Foto van de voorzijde van het huis

Andere benaming Boekendael, Spruytenburg
Ontstaan De oudste vermelding van Spruytenburg dateert van 1657. Pas in 1789 gaat het huis Leeuwenburg heten.
Geschiedenis Oorspronkelijk behoorde het terrein waarop Leeuwenburg gebouwd werd bij de boerenhofstede Geesbergen. Geesbergen werd in 1649 gekocht door Joan Huydecoper, eigenaar van Goudestein. Niet lang daarna (in 1657) verkoopt Huydecoper de grond in delen aan gegadigden, die er een buitenplaats willen gaan bouwen. Voor 1657 komen we op de plaats van Leeuwenburg de naam Boekendael tegen, wat mogelijk de naam geweest is, van een boerderij op die plaats, die verbouwd of ingericht werd als landhuis of 'lustplaats'.

In 1660 komen we de naam Spruytenburg tegen op een kaart van 'de Heerlycheit Maarseveen', maar er is dan nog geen sprake van een huis. Pas in 1690 zien we het huis wel afgebeeld op een kaart, die de zoon van Joan Huydecoper, Joan Huydecoper II, laat vervaardigen van Maarseveen.
Tot ongeveer 1800 woonden er Portugees-joodse kooplieden in het huis: tot 1697 David Cardoso, vervolgens Salomon de Lima en ten slotte Joseph Suasso de Lima.
Het meest oostelijke deel van het huis dateert nog uit de zeventiende eeuw en is waarschijnlijk het oorspronkelijke huis Spruytenburg. De ouderdom van de westelijke helft is niet duidelijk. Waarschijnlijk bestond het al voor ca 1800 en werd het in het begin van de negentiende eeuw verbouwd in empirestijl. Mogelijk stamt de westelijke helft toch ook uit de zeventiende eeuw!
Eind 18e eeuw kreeg het huis zijn huidige naam, die we voor het eerst tegen komen in 1789. Waarschijnlijk werd het huis in dat jaar verbouwd in zijn huidige vorm en is daarbij van naam veranderd.

Leeuwenburg bestaat uit twee aan elkaar gebouwde huizen, elk met een eigen bedaking en een hoogteverschil tussen de begane vloeren van 30 cm.
Het huis heeft ook de beschikking over een theekoepel. Deze is achthoekig en is voorzien van een rieten puntdak.
Van 1842 tot 1853 woonde familie Wesseling met 9 kinderen op Leeuwenburg; inwonend waren Hendrik van Doorn, huisonderwijzer, 5 dienstboden en een tuinman.

Als in 1860 Mr. Donker Curtius, advocaat, tijdelijk verbijf houdt op zijn buitenplaats koopt hij Vreedelust, voorheen genaamd Neerbeek, benevens een perceel bouwland met woning en schuurtje, genaamd Sluisoord.
Aan het eind van de negentiende eeuw werd aan de zuidzijde een aanbouw met veel glas toegevoegd, die in 1985 werd afgebroken, omdat het het huis erg ontsierde. In de twintigste eeuw kwam er wel een aanbouw bij aan de noordkant van het huis, dit werd gedaan door de familie Huijdecoper die hier woonde tussen 1927 en 1952.

Sinds ca 2005 is het huis eigendom van Dr. Gunning.
Bewoners 1649 - 1657 Joan Huydecoper
1657 - 1663 David Cardoso (koop)
1663 - ca 1683 Van der Cooghen (koop)
ca 1683 - 1684 Jan en Jacob van Lennep (vererving)
1694 - 1697 Salomon de Lima (koop)
1730 Lopez Suasso
1731 Samuel Baruch (koop)
ca 1748 Joseph Suasso da Lima, getrouwd met Ribca Mendes da Silva
- ca 1807 Jkvr. Rachel de Suasso de Lima
1829 J.H. Vreedenburg
1842 - 1853 S.H. Wesseling (met 9 kinderen)
1853 J. Helb
1856 J.F. Joha
1857 J.H.G. Kenkel
1860 Mevr. J. Kijzer-van Weenen (koop)
1863 - 1865 Mr. Francois Cornelis Donker Curtius, advocaat (koop)
1865 - 1881 Catharina Elisabeth Hachmeester Eekhout (koop)
1882 - 1886 M.L.H. Thissen
1887 - 1893 J.A.M. Korpershoek v.d. Kooij (koop)
1893 - 1896 J.M.E. Duvelaer van Campen (koop
1897 - 1901 M. Bonsema van Bentum (koop)
1901 - 1910 Adolf Jacob Hendrik Willem baron van Heeckeren (kkop)
1910 - 1913 Ir. Cornelis Wernard Edward van Voorst van Beest (koop)
1916 - 1927 L.G. Mohrman (koop)
1927 - 1929 Familie Nijland (koop)
1829 - 1952 Jhr. Joan Huydecoper van Maarsseveen (koop)
1953 - 1969 Mevr. J.A.V. van Rossum-Waterman (koop)
1969 Prof. Dr. Adriaan van Rossum (vererving)
ca 2005 Dr. Gunning
Huidige doeleinden Het huis is bewoond.
Opengesteld Het huis en de tuin zijn niet toegankelijk.
Foto's Foto van de achterzijde van het huis Kaartje van de buitenplaatsen langs de Vecht Tekening met zicht vanuit Otterspoor naar Spruytenburg (onzeker)  door Abraham Rutgers Tekening van Spruytenburg door Jan van der Heyden
Tekeningen van Antonie Waterloo (1609-1690):
Tekening van mogelijk Spruytenburg door Antoni Waterlo Tekening van de achterzijde van Spruytenburg (A. Waterlo) Tekening van Spruytenburg door Antoni Waterlo Tekening van de ophaalbrug bij Spruytenburg (A. Waterlo) Tekening van de tuin van Spruytenburg door A. Waterlo Tekening van de tuin van Spruytenburg met zicht op Neerbeek (A. Waterlo) Tekening van de achterzijde van Spruytenburg (A. Waterlo) Tekening van Spruytenburg door Antoni Waterlo
Bronnen Tekst: Historische buitenplaatsen in particulier bezit, 1991
Orgaan van de Historische Kring van Maarssen, 1986, blz. 12
E. Munning Schmidt, Plaatsen aan de Vecht en de Angstel, 1985
Foto 1 en 2: Orgaan van de Historische Kring van Maarssen
Afb. 1: Orgaan van de Historische Kring van Maarssen
Afb. 2 t/m 11: uit eigen archief