Klein-Drakestein

Ligging De buitenplaats Klein-Drakestein ligt aan de Kloosterland in Lage-Vuursche.

Foto van de voorkant van het huis

Ontstaan Het huis dateert van eind achttiende eeuw.
Geschiedenis Het huis is in 1780 gebouwd voor de Amsterdamse zusters Van Loon.
In de tweede helft van de 19e eeuw was het kasteel eigendom van Jhr. Mr. Boudewijn Jacobus Ploos van Amstel, die vice-president van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam was, die regelmatig op de buitenplaats verbleef en op 18 mei 1885 op Klein-Drakestein overleed en werd net als meerdere gezinsleden begraven op de begraafplaats van de Hervormde Gemeente te Lage Vuursche. Naast deze buitenplaats was hij eigenaar van het huis op de Keizersgracht 778 te Amsterdam.
Na zijn overlijden werden verschillende spullen uit zijn nalatenschap verkocht, waaronder zilverwerk, een span bruine paarden (f. 900,-), een coupé met dekkleed (f. 300,-), een breack met dekkleed (f. 250,-), een Utrechts wagentje (f. 200,-) en een panier (f. 70,-).

In de vorige eeuw was het eigendom van Jhr. H.P.J. Bosch van Drakestein, broer van Frederik Lodewijk Bosch van Drakestein, eigenaar van ridderhofstad Drakestein. Deze jonkheer was vanaf 1926 diplomaat in dienst van de Nederlandse overheid. Hij was gezantschapssecretaris in Peking en Praag, in 1939 tijdelijk zaakgelastigde in Bern en in 1940 gezantschapsraad te Berlijn. Daarna van 1944 tot 1947 was hij buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister in Moskou, daarna in Athene en Rangoon en tenslotte van 1952 tot 1954 in Addis-Abeba. Hij overleed 26 oktober 1965 op Klein-Drakestein. Niet lang daarna werd het huis door zijn weduwe verkocht.

Het huis is vijf ramen breed en heeft twee bouwlagen. Het is geheel in de trant van de buitenplaatsen uit die tijd gebouwd.
Bewoners 1780 gezusters van Loon
- 1885 Jhr. Mr. Boudewijn Jacobus Ploos van Amstel
- 1965 Jhr. H.P.J. Bosch van Drakestein
Huidige doeleinden Het huis is bewoond.
Opengesteld Het huis en de tuin zijn niet toegankelijk, maar de voorgevel van het huis is vanaf de openbare weg goed te zien.
Foto's Foto van het toegangshek Nog een foto van de buitenplaats
Bronnen Tekst: Historische Buitenplaatsen in particulier bezit
Leeuwarder Courant van 27 oktober 1965
De heer J.K. Ploos van Amstel
de heer A. de Heus te Heerenveen
Foto 1 t/m 3: Peter van der Wielen