Everstein

Ligging Het kasteel Everstein lag ten westen van het dorp Jutphaas. Het kasteelterrein ligt ten noorden van de Nedereindse weg in het gebied Rijnenburg, dat sinds 1 januari 2003 tot de gemeente Utrecht behoort, daarvoor tot de gemeente Nieuwegein.

potloodtekening van het huis door J.S. Six (1730)

Ontstaan De oudste vermelding van het huis dateert uit het einde van de 14e eeuw.
Geschiedenis Dit kasteel moet niet worden verward met het gelijknamige kasteel bij Hagestein, dat in 1402-20 werd betrokken in de Arkelse Oorlog.
De geschiedenis gaat terug tot het eind van de 14e eeuw. Clemense, echtgenote van Herberen van de Rijn, ontving dit Stichtse leen in 1394. In 1434 wordt het in de leenakte van Herberen's zoon Heinric als volgt beschreven: 'de huysinge ende hoffstede mit vier hont lants alsoe als die gelegen sijn tot Jutfaes waerop de leenman woont'.
Op de kaart van Verstralen uit 1626 wordt het omgrachte huis aan de Jutphase Wetering afgebeeld met de aanduiding Verburch huys, genoemd naar de toenmalige bezitter jonker Verburch. In 1639 werd het aangeduid als 'Verheulen huijs'.
Aan de hand van een aantal oude afbeeldingen kunnen we vaststellen dat het een bescheiden rechthoekig gebouw was met een donjonachtige ronde toren op één van de hoeken.
Bewoners 1394 Clemense, echtgenote van Herberen van de Rijn
1434 Heinric van Rijn
1449 Herberen van Rijn
1454 Herberen van Damasch
1469 Evert van Damasch
1486 - 1529 Johan van Roeden
1547 Claes van Royen
1556 Dierick Claesz. van Rooden
1626 jonker Verburch
1639 familie Verheulen
Huidige doeleinden Op de plek waar het kasteel vroeger gestaan heeft is nu nog een omgracht rond eilandje te vinden. De huidige boerderij die iets ten noordwesten van het kasteelterrein staat, is rond de Tweede Wereldoorlog gebouwd en kreeg de toepasselijke naam 'Vredestein'.
Opengesteld De huidige boerderij is niet toegankelijk
Foto's Foto van het eiland waarop het kasteel gestaan heeft (17 maart 2004)
Bronnen Tekst: boek: Provincie Utrecht, 1966
Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht, 1995
Historische Kring van Nieuwegein
Afb. 1: boek: Provincie Utrecht, 1966
Foto 1: Uit eigen collectie