Bruinenburg

Ligging In de gemeente Woudenberg staat vlakbij de Luntersche beek een boerderij met de naam Bruinenburg. Hier heeft mogelijk vroeger een kasteel van die naam gestaan.

Oude tekening van het huis door Brouërius van Nidek

Ontstaan De oudste vermelding dateert uit 1614. In dat jaar, op 16 april, draagt Joffrou Geertruit Pynsen van der Aa een huis Bruinenhoeff (of Bruinenburg) over aan Jonker Walraven van Weerdenborgh.
Volgens een tekening, aanwezig in het museum Flehite te Amersfoort, uit 1613, bestond het huis uit een complex van een aantal aan elkaar grenzende gebouwen met een eenvoudig torentje.
Geschiedenis Na de eerste vermelding uit 1614, komen we op 13 augustus 1701 weer een 'Van Weerdenburg' tegen, namelijk Vrouwe Megteld van Weerdenburg, Vrouwe van Bruinenburgh; zij draagt het goed over aan Jonkheer Trajectimus Boll, schepen van de stad Utrecht.
73 jaar later, in december 1774 wordt het huis door de erfgenamen van Jonkvrouwe Sandrina Megteld Boll en Jonkheer Godart Ansem Boll van Bruinenburg overgedragen aan Jonkvrouwe Anthonia Jacoba van Leenen. In deze acte wordt geschreven over een hofstede, 'voorheen geweest de Oudadellijke Huyse Bruinenburg'. Aan de hand van deze acte kunnen we vaststellen dat het kasteel tussen 1701 en 1774 gesloopt is.
Bewoners - 1614 Joffrou Geertruit Pynsen van der Aa
1614 Jonker Walraven van Weerdenborgh
- 1701 Vrouwe Megteld van Weerdenburg, Vrouwe van Bruinenburgh
1701 Jonkheer Trajectimus Boll, schepen van de stad Utrecht
-1774 Jonkvrouwe Sandrina Megteld Boll en Jonkheer Godart Ansem Boll van Bruinenburg
Huidige doeleinden Het oorspronkelijke kasteelterrein is nu weiland en er is een boerderij op gebouwd.
Bruinenburg wordt nu weer een landgoed genoemd.
Opengesteld De boerderij en het weiland zijn niet toegankelijk.
Foto's
Bronnen Tekst: boek: Provincie Utrecht, 1966
Landgoed Bruinenburg
Afb. 1: boek: Provincie Utrecht, 1966