Batestein

Ligging Aan de noordwestkant van Vianen vrij dicht bij de dijk langs de Lek.

Foto van het poortgebouw

Ontstaan Het kasteel werd in 1371 gebouwd door Gijsbert van Beusichem, heer van Vianen. Het kasteel had een bijna rechthoekige vorm met op één van de hoeken een forse toren, met de naam St. Pol. Deze naam werd later verbasterd tot Simpeltoren.
Geschiedenis De familie van Beusichem woont tot 1417 op het kasteel, daarna gaat het via vererving over op de Brederode's. Zij wonen er tot 1684. In de 17e eeuw werd het kasteel verbouwd: er wordt een poort toegevoegd en een aantal gebouwen tegen de ommuring rondom het binnenplein.
In 1725 wordt het kasteel door heer Simon Hendrik Adolf von der Lippe verkocht aan de Staten van Holland en West-Friesland. Het kasteel verkeert dan al in vervallen staat, maar wordt nog wel voor verschillende doeleinden gebruikt. In 1771 wordt de grote St. Pol toren afgebroken, gevolgd door de rest van het kasteel in 1828/9.
Bewoners 1371 Gijsbert van Beusichem
-1417 familie van Beusichem
1417 - 1684 familie Brederode
-1725 Simon Hendrik Adolf von der Lippe
1725 - 1829 Staten van Holland en West-Friesland
Huidige doeleinden Alleen de Bosch- of Hofpoort (de poort die in de 17e eeuw werd toegevoegd) en een klein gedeelte van de zuidelijke muur zijn bewaard gebleven. Ook is een pomp bewaard gebleven uit 1648.
Bij een aanrijding, enkele jaren geleden, werd de poort zwaar beschadigd. Eind 2015 is de restauratie hiervan voltooid en is de poort weer in oorspronkelijke staat teruggebracht.
Opengesteld Het poortgebouw is vrij te bezichtigen.
Foto's Ansichtskaart van de bewaard gebleven poort ansichtskaart van het poortgebouw Foto van poort en gracht van het vroegere kasteel
Afbeelding door A. Rademaker van sitauatie in 1607 Afbeelding van toren van St. Pol door A. Rademaker (situatie 1645) Vondsten bij de opgraving bij de watertoren in 1909
Bronnen Tekst: Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland
Foto 1: Peter van der Wielen
Foto 2 en 3: uit eigen collectie
Foto 4: Gé van Diest
Afb. 1 en 2: archief van J. Leemburg
Foto 5: uit eigen collectie