Annenhof

Ligging Deze buitenplaats stond aan de Diependaalse Dijk naast MariŽnhof in Maarssen-Dorp, gemeente Stichtse Vecht. Het huis stond direct op de hoek van de Diependaalsedijk en de Klokjeslaan.

Kaartje rond de Diependaalsedijk, waarop Annenhof wordt aangegeven

Andere benaming Jacoba's Hof
Ontstaan Deze buitenplaats is ontstaan in de 17e eeuw. We komen haar voor het eerst tegen op de in 1660 uitgegeven kaart van een gedeelte van de heerlijkheid van Maarsseveen door Julius Mulhuijsen.
Geschiedenis Deze buitenplaats was een klein huis en was gebouwd in de stijl van een stadshuis-buiten: een buitenhuis in de stijl van de huizen, zoals die in de 17e eeuw in de steden gebouwd werden. We herkennen dit in de vormen en verhoudingen van gevel, dak en schoorstenen. Het huis was langegerekt, met de lange zijde evenwijdig aan de klokjeslaan, had een ondiepe midden-risaliet en was slechts drie vensters breed.
Deze buitenplaats heette eerst Jacoba's Hof. Maar in 1655 wordt het huis gekocht door Pieter Brughman en Anna Schaepmans en werd de naam gewijzigd in Annenhof.
De nieuwe eigenaars hebben waarschijnlijk opdracht gegeven het huis te verbouwen, want het schijnt dat het huis na 1660 geheel is verbouwd. Bij die verbouwing zijn waarschijnlijk de klassicistische ornamenten van de middenpartij aangebracht en zijn de vensters vergroot.

Annenhof werd op 14 Augustus 1737 gekocht door Jacob Bicker Raye; na zijn dood woont in 1747/8 zijn weduwe Aletta Cath. Bicker gedurende 3 of 4 maanden per jaar op het huis. Later was het eigendom van mr. Jan Boudaen van Schellach, die op Annenhof overleed in 1768. In 1775 is Roeland Willem van Homrich uit Vreeland de eigenaar.
Vanaf 1 augustus 1775 verhuurt hij Annenhof aan Jean Andrť Milet de St. Aubin voor 1 jaar en 9 maanden voor 200 gulden per jaar.
Op 25 juli 1787 sterft Agneta Petronella Arntzenius in het huis Annenhof op 52-jarige leeftijd. Zij was in 1768 in Amsterdam getrouwd met Hendrik Pauw, lid van de Firma Wed. Gerard Pauw en Zoon, wijn-kopers te Amsterdam.
Annenhof wordt in 1787 voor f 3.800 verkocht en in 1796 samengetrokken met MariŽnhof.
Mogelijk heeft het toen nog enige tijd dienst gedaan als koetshuis of tuinmanswoning, maar heeft waarschijnlijk niet lang meer bestaan en behoort tot de eerste buitens die in Maarssen werd afgebroken.
Bewoners - 1655 Joan Huydecoper
1655 Pieter Brughman en Anna Schaepmans of Chapman
- 1705 Maria Chapman, getrouwd met Niels Hammen
1705 - 1710 Nicolaas van Loenen (koop)
1710 - 1715 Marcelis van Kooten (koop)
1715 - 1731 Matthijs van Bambergen (koop)
1731 - 1734 Willem van Geel (koop)
1734 - 1737 Jan van Ommering (koop)
1737 - - ca 1748 Jacob Raay of Bicker Raye (koop)
ca 1748 - 1757 Aletta Cath. Bicker (weduwe)
1757 - 1765 Jacob Overvest (koop)
1765 - 1787 Roeland Willem van Homrigh
1768 mr. Jan Boudaen van Schellach (huurder??)
1787 Hendrik Pauw en Agneta Petronella Arntzenius (huurders??)
1787 - 1796 Etienne Jean Fizeaux
Huidige doeleinden Van het huis is niets meer terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's Nog een kaartje van rond de Diependaalsedijk uit 1772
Bronnen Tekst: Dr. R. van Lutterveld, De buitenplaatsen aan de Vecht, Lochem, 1948
De heer P. van Dael
Historische Kring van Maarssen
E. Munning Schmidt, Plaatsen aan de Vecht en de Angstel, 1985
Diependaalsedijk, deel 2, in: orgaan van de Historische Kring van Maarssen, 33e jaargang, 2006, no 1, blz. 20-25
Afb. 1 en 2: Orgaan van de Historische Kring van Maarssen